Ứng dụng miễn phí Ứng dụng thay thế cho PDFCreator hàng đầu cho Windows

PDFCreator

PDFCreatorMiễn phí

Tạo một tập tin PDF miễn phí từ bất kỳ tài liệu nào

PDFCreator là một công cụ để tạo tệp PDF từ các tài liệu như DOC. Nó hoạt động trực tiếp từ các chương trình như Word.

Lưu ý của biên tập viên: Trong quá trình cài đặt, một số phần mềm chống vi-rút (ví dụ: NOD32) có thể phát hiện các mối đe doạ vi-rút. Nó là một sai lầm tích cực: PDFCreator được đảm bảo an toàn bằng chứng nhận của chúng tôi Softonic Antivirus.

7
3292 bình chọn
 • doPDF

  doPDF10.1.112

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng
  Windows

  Tạo tài liệu PDF từ bất kỳ ứng dụng Windows nào

  8
  689 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho PDFCreator không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • PrimoPDF

  PrimoPDF5.1.0.2

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng
  Windows

  Tạo PDF miễn phí!

  8
  616 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho PDFCreator không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Pdf995

  Pdf99510.1

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng
  Windows

  Tạo tài liệu PDF từ bất kỳ chương trình nào

  7
  122 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho PDFCreator không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • PDF reDirect

  PDF reDirect2.5.2

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng
  Windows

  Hợp nhất và xoay tài liệu PDF để in

  8
  203 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho PDFCreator không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • PDFedit

  PDFedit1.13

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng
  Windows

  Chương trình năng suất miễn phí (GPL) cho Windows

  6
  19 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho PDFCreator không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • PDF24 PDF Creator

  PDF24 PDF Creator7.4.1

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng
  Windows

  Phần mềm miễn phí để tạo và chuyển đổi tài liệu PDF

  8
  255 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho PDFCreator không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!